Aanpak

One team - one mission. In de praktijk betekent dit dat betrokken partijen op basis van gelijkgestemdheid en loyaliteit een gezamenlijke missie aangaan teneinde een optimaal resultaat te realiseren in ieder project en iedere vorm van exploitatie. In onze aanpak staan alle belangen en doelstellingen van partners en stakeholders centraal.

Ons beleid is gericht op samenwerking met complementaire partners die eenzelfde duurzame visie, gelijkgestemdheid en ambitie in hun bedrijfsfilosofie hanteren. De ervaring heeft geleerd dat bij het uitblijven van de gelijkgestemdheid in ambitie en inzicht, de feitelijke resultaten vaak tegenvallen. Het spreekt om die reden voor zich dat wij zorgvuldig zijn in de keuze van onze partners. 

De combinatie van gelijkgestemdheid en loyaliteit onder de betrokken partners resulteert in de synergetische samenwerking die garant staat voor het uiteindelijke en gezamenlijke succes. 

De realisatie van onze projecten begint met een grondige, intensieve voorbereidende fase die normaliter een belangrijk deel van de doorlooptijd van het hele project inneemt. We werken met een uitgebalanceerde, gefaseerde en efficiënte projectaanpak. Tijdens dit ‘process in control’ wordt bij de afronding van de afzonderlijke fases, bewust ruimte gecreëerd voor finetuning en reflectie alvorens volgende stappen te ondernemen. In het algemeen onderscheiden wij de navolgende projectfasering:

- acquisitie & initiatie fase, Quick Scan haalbaarheid

- concept-masterplan, Businesscase(s) en Coalitievorming

- ontwerp, engineering en bouwvoorbereiding

- realisatie

- pre-opening

- exploitatie en vastgoedmanagement

Onze projecten zijn kapitaalsintensief en zijn derhalve van grote betekenis, namelijk in de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers, de overheid, huurders, gebruikers, partners, financiers etc.

Wij vervaardigen een gedegen ondernemingsplanning, projectexploitaties die zich kunnen uitstrekken tot grond- en omgevingsexploitaties, dragen zorg voor risicogevoeligheidsanalyses en de definitie van heldere doelstellingen die naadloos aansluiten op de vast te stellen projectidentiteit en gedragen worden binnen alle relevante lagen van de organisatie.  Project- en risicomanagement, heldere besluitvormingsstructuur en een doelmatige interne en externe communicatie zijn hierbij van groot belang. Naast dit alles nemen wij de inbreng van alle partners zeer serieus. 

“It doesn’t make sense to hire smart people and then tell them what to do; we hire people so they can tell us what to do”
— Steve Jobs