Hospitality & Vitality Exploitatie

Hospitality & Vitality Exploitatie 3.0: van waarde, naar waarden. Onze hospitalityvisie is gericht op de toekomst van gasten, personeel, partners en de toekomst van gastronomie. In onze visie gaan wij uit van drie fundamentele factoren; innovatie, co-creatie en service design. 

 

Moving forward in hospitality & VItality >> 

The opus, a Modest Luxury hospitality & vitality brand, Registered 2016

Innovation, co-creation and service designs are the fundamental factors wherein our vision on hospitality & Vitality resides 

A composition of a meaningful masterpiece in hospitality & vitality

 

 

Hospitality diensten

- "Quick scan" haalbaarheid

- Haalbaarheidsonderzoek, masterplan, business case

- Proactieve brand services 

- Explotatie door derde gespecialiseerde hospitality operator(s)

 

“A Brand is no longer what we tell the consumer it is - it is what consumers tell each other it is"   
— Scott Cook

Brands 

Niet voor niets is onze focus gericht op de creatie van de zogenaamde Emphatic en Sustainable onderscheidende 'Hospitality & Vitality' Brands. Ons doel is om niet alleen een bijzondere naam neer te zetten, maar een Brand van betekenis te zijn, waar onze klanten willen zijn en de markt deel van uit wil maken.  Een Brand waar ook onze co-branding partners zich aan willen verbinden. Met als gezamenlijk doel om uit een verscheidenheid aan invalshoeken op een unieke wijze het succes duurzaam te delen.   

Concept ‘Value’

Het succes van bovengenoemde 'Brands' hangt af van de invulling van het programma voor de optimale ‘conceptvalue’. Voor ieder nieuwe of bestaande ‘Brand' wordt op basis van de locatiekeuze en concept, de posities van de juiste complementaire stakeholders bepaald en gecontracteerd. De waardepropositie die daaruit voortvloeit, staat in lijn met het resultaat van de te creëren Brand. In ieder project hanteren we de volgende kernwaarden als vertrekpunt voor succesvolle, conceptuele, integrale exploitatieprogramma’s:

- Zakelijke waarde(n); commerciële drivers

- Sociale waarde(n); verbinding 

- Creatieve waarde(n); onderscheidend artistiek vermogen

 - Publieke waarde(n); draagvlak omgeving

Door de inbreng van toekomstige interne en externe gebruikers per project en per locatie, moeten we ons gedurende de ontwikkeling en exploitatie blijven afvragen hoe we samen met de betrokken actoren en stakeholders de optimale conceptvalue kunnen blijven handhaven om de duurzaamheid van de exploitatie te waarborgen.