Projectontwikkeling

H

AYSTACKcorp is een onafhankelijk conceptontwikkelaar en creatieve expert in het initiëren en realiseren van (her)ontwikkelingsopgaven. Wij bieden inzicht in een nieuwe locatie, een vraag van een investeerder over hoe maak ik een locatie tot waarde, hoe transformeer ik een bestaand gebouw, hoe speel ik in op nieuwe leef en woonconcepten welke aansluiten aan de hedendaagse marktvraag die snel veranderd is en nooit meer hetzelfde zal zijn.  

De initiatie fase vraagt om een aanpak die een weloverwogen balans vorm tussen maatschappelijke behoefte, gezonde planeconomie, leef en wooncomfort, duurzaamheid en onderscheidene architectuur.

Aan iedere locatie gelden eisen door een tal van toenemende veelal diffuse regelgeving. Op het gebied van milieu en klimaat doelstellingen als stikstof, co2, energie neutraliteit en de waarde van ecologie. Hoe speel je heden ten dage in, op een innovatieve wijze, op vraagstukken als parkeren en mobiliteit, soms ogenschijnlijk simpel op te lossen maar veelal dusdanig complex dat ze een cruciale rol van betekenis spelen in de financiële haalbaarheid en maakbaarheid van een project. Hoe creëer je naast de economische betekenis ook de maatschappelijke waarde voor gebruikers, stad en omgeving, als basis voor het draagvlak.  

Jarenlange opgebouwde expertise en wijze van samenwerking met gemeenten, betrokken instanties en belangengroepen vormt de basis voor onze aanpak om te komen tot het optimale gedragen resultaat.

Hoe creëer je een voorspelbaar en beheersbaar proces waar alle betrokkenen zich prettig en gekend voelen en het fijn vinden om vanuit een positieve ambitie samen te werken aan de vorming van een project. Een proces aanpak waar kapitaalsvernietiging dient te worden voorkomen en welke resulteert in eerlijke haalbare uitgangspunten waar je op kunt bouwen.

Het bovenstaande wordt bereikt om samen met ontwerpers (stedenbouw, architectuur, landschap etc.) en overige disciplines van ontwikkelaar en gemeente te komen tot een gezamenlijk uit te werken structuurontwerp. Veelal genoemd de bouw-enveloppe. Dit als uitganspunt voor het aangaan van een LOI of de anterieure-overeenkomst met de gemeente.

Als deze fase is bereikt kan op de meest efficiënte wijze de te selecteren partijen, van bouwer tot investeerder, weloverwogen zakelijke afspraken worden gemaakt en de beredeneerbare waarde van locatie worden vastgesteld.

Haystack verzorgt in deze onder andere de begeleiding van het verdere integrale ontwerpproces, selectie en aanbesteding van aannemers, energie-partners, exploitanten, financiers en investeerders en verzorgt het algemene procesmanagement en communicatie.

Aansluitend kan het Assetmanagement met als doel dat waarde van het vastgoed wordt behouden worden verzorgd.

Kortom wij bieden helderheid in wat echt kan, spelen in op duurzame innovaties, zorgen voor een constructieve samenwerking, verdiepen ons in de cultuurhistorische en/of ecologische betekenis van een locatie. We richten ons op stedelijke ‘multi-use’ projecten, bijzondere landschappelijke projecten, vitality, hospitality & leisure, en maatschappelijk vastgoed in samenwerking met River Rock uit Londen.