Projecten:In ontwikkeling


 

Cultuurhistorische locatie omgeving Holland Spoor Den Haag

HaystackCorp als initiatiefnemer werkt in samenwerking met KWP Projecten en KAAN Architecten uit Rotterdam aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling versterkend aan de cultuurhistorische context van het gebied. Nadere informatie volgt.

 

Amsterdam Noord

HaystackCorp is initiatiefnemer van een gebiedsontwikkeling in Amsterdam Noord. Nadere informatie volgt.

 

Stationsplein Nijmegen

HaystackCorp werkt in samenwerking met KAAN Architecten uit Rotterdam aan een onderscheidende planvorming voor voor een woon en leisure locatie direct gelegen aan het centraal stationsplein nabij het stadscentrum van Nijmegen. Nadere informatie volgt.

 

Opus Nijmegen

Gelegen aan het Vierdaagseplein in Nijmegen, deel uitmakend van de Wedren (het startpunt van de Nijmeegse Vierdaagse), ligt het bijzondere en historische pand uit 1921,  OPUS. HaystackCorp was verantwoordelijk voor het transformatieplan tot hotel met het daarbijbehorende bestemmingsplanwijziging. 

Thans wordt het ontwerp verder uitgewerkt voor de realisatie van een nieuw hospitalityconcept. Dit concept waarmee op een vernieuwende manier wordt ingespeeld op ontmoeten, overnachten, werken, gastronomie, Special events en health.

Status: het project is thans in uitwerking.

 

Metterswane

Als onderdeel van de stedelijke herinrichting van het stationsplein van Nijmegen verrijst recht tegenover de historische entreehal een uniek en omvangrijk stedelijk icoon, ontworpen door Barcode Architects. HaystackCorp is verantwoordelijk voor de locatieverwerving, conceptontwikkeling en beginfase van de architectuur. Het project wordt in samenwerking met KWP ontwikkeld en gerealiseerd.

Status: Nadere planuitwerking en ruimtelijke ordening procedure

 

 

Waalpanorama

Aan de haven van de oude stad van Nijmegen ontstaat een bijzondere leefomgeving. Op een centrale positie binnen dit gebied, grenzend aan de historische spoorbrug over de Waal in Nijmegen, aan de haven en nabij het alom bekende Kronenburgerpark, is het plan "Waalpanorama" vormgegeven. Een hoogbouwproject, waar wonen, ontspannen, werken en verblijven centraal staan. Daarnaast wordt er binnen een zogenoemd "stedelijk balkon" in een landschappelijke setting, een grootschalige parkeeraccommodatie voor bewoners en bezoekers van de stad gerealiseerd. Dit project is een initiatief van HaystackCorp in heeft geresulteerd in een stedenbouwkundig masterplan wat in samenwerking met architectsAlliance (aA) uit Toronto en Royal Haskoning uit Nijmegen is vorm gegeven. Daarnaast waren betrokken de Nederlandse Spoorwegen en de gemeente Nijmegen. De aanpak, kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde van het project was dusdanig bijzonder dat het project zonder enig bezwaar heeft geresulteerd in een onvoorwaardelijk bestemmingsplan. Echter kon het project door de kredietcrisis rond 2008 niet gerealiseerd worden en diende te worden uitgesteld. Thans vinden voorbereidingen plaats ter voorbereiding van de ontwikkeling.

Status: Actualisering masterplan